WBGC program

Szabadka városhoz tartozó Királyhalom-Nosza, Hajdújárás és Ludas települések ivóvízminőség javításához szükséges mérnöki dokumentáció elkészítése

Projektazonosító: WBGC-2021.4-2021-00003

Kedvezményezettek: GEMENC BAU TOLNA Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Alapítás éve: 1994.

Fő tevékenység: Lakó- és nem lakó épület építése

Helyszín: Szerbia

Fogadó szerv: Szabadka város Önkormányzata

Teljes költségvetés: 74.000.000,- Ft

Támogatás: 59.200.000,- Ft

Megvalósítási időszak: 2022. március 01 – 2022. december 31.

Projektoldal: folyamatban

A projekt célja, a Szabadka városhoz tartozó Királyhalom-Nosza (Bácsszőlős), Hajdújárás és Ludas települések ivóvízminőség-javítását szolgáló beruházáshoz szükséges mérnöki tervdokumentáció elkészítése, valamint az ivóvíz minőségének javítása és távlati célja az ivóvíz közműrendszer kiépítése. A laboratóriumi vizsgálatok alapján kimondható, hogy a működő vízmű kutakból kitermelt víz minősége nem mindig elégíti ki a vonatkozó rendelet előírásait. Az „építési engedélyezési tervdokumentáció” kidolgozása a koncepcionális megoldás alapján szerzett engedélyek, jóváhagyások alapján kezdődhet. A dokumentáció összeállítása után azt újra engedélyeztetni, kell. Ez az engedély felel meg a magyar gyakorlatban a vízjogi létesítési engedélynek. A cél a felsorolt három település ivóvízellátó hálózatának építési engedélyének megszerzése, beleértve a vízbeszerzés, vízkezelés, távvezetékek és a lakossági elosztóhálózatok engedélyezését is. Szabadka város vezetésének stratégiai céljai között szerepel a települési infrastruktúra fejlesztése, a településen szolgáltatott ivóvíz megfelelő minőségű biztosítása a lakosság számára éppúgy, ahogyan az egyes ipari (pl. élelmiszeripari) szereplők részére is, illetve a stratégiai célok között szerepel a SWOT elemzésben veszélyként értékelt éghajlat változási hatások kezelése is. Szabadka város vezetése, illetve a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV bízik a Gemenc Bau Kft. szakértelmében, és a víztisztítás kérdéskörét a Gemenc Bau Kft-vel közösen kívánják megoldani. A támogatás felhasználásával létrejövő tervdokumentáció és engedélyek birtokában Szabadka Város Önkormányzatának lehetősége nyílik, hogy a beruházást megvalósítsa, a beruházás megvalósítására forrást találjon.

Fenntartható fejlődési célok:

1-sdg-hu.png3-sdg-hu.png6-sdg-hu.png9-sdg-hu.png11-sdg-hu.png12-sdg-hu.png13-sdg-hu.jpg17-sdg-hu.png


Széchényi 2020