WBGC program

Magyarország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina és Észak-Macedónia energiapolitikájának összehasonlítása, a meglévő szinergiák, illetve ellentmondások és kockázatok azonosítása, együttműködési javaslatok megfogalmazása

Projektazonosító: WBGC-2021.3-2021-00008

Kedvezményezett: Capital Consulting Magyarország Zártkörűen működő Részvénytársaság

Alapítás éve: 2015.

Fő tevékenység: Építészmérnöki tevékenység  

Helyszín: Szerbia

Fogadó szerv: SINERIJA University, Észak-Macedón Köztársaság Konzuli képviselete, SINGIDUNUM University

Teljes költségvetés: 32.172.175,- Ft

Támogatás: 19.303.305,- Ft

Megvalósítási időszak: 2021.08.22. – 2022.09.30.

Projektoldal: folyamatban

A projekt vállalja, hogy megvizsgálja: Szerbiában, Bosznia Hercegovinában és Észak-Macedóniában megvalósuló megújuló energia fejlesztések hogyan egészítik ki egymást, és megfelelnek-e az EU-s célkitűzéseknek. A három ország energiatermelésének alappillérei a magas károsanyag kibocsátással rendelkező, elavult szén, illetve lignit tüzelésű erőművek, valamint a vízjárásnak erősen kitett vízerőművek. A tanulmányban megvizsgálják a nemzeti energiastratégiák megalapozottságát, ami felhasználható lesz többek között a nemzeti energiastratégiák összehasonlításán keresztül az együttműködés mélyítésére a régiós országokkal és az EU-val. Továbbá a régiós szinergiák kihasználása érdekében kialakítandó közös jogszabályi környezet és a fejlesztések felülvizsgálatának és módosításának alapjául szolgálhat. Mindezek mellett konkrét beruházási és gazdaságossági számítások elvégzésének bázisát képezheti. Nemcsak pénzügyi és szabályalkotási alapnak lesz kiváló a termék, hanem a hatékony villamosenergia termelési mix kialakítására, optimalizálására és ezáltal jelentős károsanyag kibocsátás elérésére.

Fenntartható fejlődési célok:

7-sdg-hu.png8-sdg-hu.png9-sdg-hu.png11-sdg-hu.png12-sdg-hu.png13-sdg-hu.jpg17-sdg-hu.png

Széchényi 2020