WBGC program

Felkészülés a klímaváltozás hatásaival kapcsolatos kockázatokra a Nyugat-Balkáni régióban

Projektazonosító: WBGC-2021.4-2021-00014

Kedvezményezett: SkillDict Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítás éve: 2018

Fő tevékenység: M.n.s. egyéb oktatás

Helyszín: Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Szerbia

Fogadó szerv: Boszniai Szerb Köztársaság Polgári Védelmi Hatósága, Bosnyák-Horvát Föderáció Polgári Védelmi Hatósága, Szerb Tűzoltó Szövetség, Szkopje Tűzoltó Parancsnoksága

Teljes költségvetés: 54.021.682,- Ft

Támogatás: 32.413.009,- Ft

Megvalósítási időszak: 2022. február 01. - 2023. január 31.

Projektoldal: folyamatban

A „WBGC-2021/4” projekt a 2020-ban megkezdett és 2021-ben sikeresen befejezett „PREP-R” projekt területi és szakmai kiterjesztését célozza meg, mivel az eredmények alapján a célrégiókban konkrét igényt fogalmaztak meg a munka folytatására. A „WBGC-2021/4” projekt egyrészt két új célrégióban (Bosnyák-Horvát Föderáció, Észak Macedónia) kívánja támogatni a korábbi „PREPR” projekthez hasonlóan a klímaváltozás hatásaként súlyosabbá váló természeti katasztrófákra való jobb felkészülést, másrészt új tartalmi részekkel tervezi bővíteni a képzési programot („vegetáció tűz esetén a professzionális szintű beavatkozás módszerei”, illetve a „diákok felkészítése a katasztrófahelyzetekben való együttműködésre” témákkal). A tervek szerint ezt a két új témát viszont nemcsak a két új célrégióban, hanem a korábbi „PREP-R” projekt célrégióiban (Szerbiában és a Boszniai Szerb Köztársaságban) is feldolgozzák. Így a „WBGC-2021/4” projekt végrehajtásával már egyszerre négy célrégióban lehet támogatni a katasztrófavédelmi képességek fejlesztését a klímaváltozás hatásainak mérséklése érdekében. A képzések témája klímaváltozásokkal kapcsolatos kockázatokkal foglalkozik, így várhatóan azok szemléletformáló hatása a résztvevők környezettudatosabb viselkedésére is kihat. A projekt záró rendezvényen egy összevont gyakorlat keretében kerül kipróbálásra, hogy egy feltételezett katasztrófahelyzetben a különböző országokból résztvevő beavatkozók hogyan tudnak együttműködni és milyen segítséget tudnak nyújtani ehhez a diákok. A konferencia során pedig az oktatók és vezetők beszámolnak majd a projekt eredményeiről, a tapasztalataikról és a továbblépési javaslataikról a meghívott vendégeknek.

Fenntartható fejlődési célok:

4-sdg-hu.jpg9-sdg-hu.png11-sdg-hu.png15-sdg-hu.png17-sdg-hu.png

Széchényi 2020