Albániában az erdőgazdálkodás jellemzően a helyi önkormányzatok felügyelete alatt zajlik. A tulajdoni viszonyok sok esetben rendezetlenek, a hasznosítás sok esetben informális körülmények között zajlik. Nincs központi erdőgazdálkodási stratégia, sem monitoring rendszer. 1

Bosznia- Hercegovina erdősültsége európai viszonylatban kiemelkedően magas, több mint 60%-os. Az erdők legnagyobb része állami tulajdonban van.

A klímaváltozás hatásai miatt és az elégtelen erdőgazdálkodás miatt is gyakoriak az erdőtüzek. Az erdőgazdálkodás esetében kiemelt problémát jelentenek a háború során telepített aknamezők, amelyek sok esetben máig ellehetetlenítik a felderítetlen és elaknásított területek megközelítését és használatát. Az aknamentesítés pénzügyi és kapacitásbeli okokból is lassan halad, óvatos becslések szerint is legalább 30 évet vehet igénybe az ország mentesítése.2

Észak-Macedónia körülbelül 43%-át borítják erdők, ami regionális összevetésben viszonylag magas számnak tekinthető. Az erdőgazdálkodás és a faipar fontos szerepet tölt be az ország gazdaságában.3 Az erdők körülbelül 90%-a köztulajdonban van. Az erdők monitoring rendszere jól kiépített.4A klímaváltozás várható hatásai – a fokozódó hőhullámok és elhúzódó száraz időszakok – jelentősen emelik az erdők leromlásának és az erdőtüzek kockázatát.5 

Koszovó 40%-át erdők borítják, amelyek gazdasági kihasználtsága meglehetősen alacsony.  Problémát jelent az illegális fakitermelés és az egyre gyakoribbá váló nyári hőhullámok által indukált erdőtüzek.6

Montenegró körülbelül 45%-át borítják erdők. Az erdőgazdálkodás és a faipar fontos szerepet tölt be az ország gazdaságában. Az erdők körülbelül 70%-a van köztulajdonban. A klímaváltozás várható hatásai – a fokozódó hőhullámok és elhúzódó száraz időszakok – jelentősen emelik az erdők leromlásának és az erdőtüzek kockázatát. Montenegróban már most is súlyos problémát jelentenek a szárazabb időszakokban kialakuló erdőtüzek. 7 

Szerbia erdősültsége (29%) jelentősen elmarad a régió többi országától. További fontos különbség, hogy Szerbiában az erdők nagyobbik hányada (52%) magánkézben van.8Általános probléma az erdősült területek leromlott állapota, ami csökkenti az időjárási szélsőségekkel szembeni ellenállóképességet.   


Források:

  1. Eurasian Journal of Forest Science, Assessing Forest Governance in Albania; October 2018. https://dergipark.org.tr/download/article-file/660640
  2. UN-FAO: The Forest Sector in Bosnia and Herzegovina, January 2015
  3. Forests in the Republic of Macedonia; http://www.mkdsumi.com.mk/zasumite_en.php?s=1&page=3; 2019.09.09.
  4. FAO – North Macedonia ready for national forest monitoring;http://www.fao.org/europe/news/detail-news/en/c/1194305/; 2019. 09. 09.
  5. USAID – Climate Risk Profile – North Macedonia
  6. FAO – Kosovo Forest Policy, http://www.fao.org/forestry/policy/84079/en/ ; 2019. 09. 04.
  7. WWF – Study on Forestry and Nature Protection in Montenegro, 2011. 
  8. Statistical Office of the Republic of Serbia – Bulletin: Forestry in the Republic of Serbia, 2018.