Célországok

Albánia

Frissítve: 2020. július

Terület:

28.748 km2

Népesség:

~ 3,05 millió fő1

GDP/fő 2019:

5.352 USD2

Nominális GDP 2019:

15,27 milliárd USD3

GDP kilátások:

2020

2021

-5,0%

8,0%4

Frissítve: 2019. október

Nemzetközi fejlesztési intézmények jelenléte:

EU előcsatlakozási alapok 2018-2020:

Környezetvédelem és klímavédelmi lépések:

34 millió euró

Versenyképesség, innováció, mezőgazdaság- és vidékfejlesztés:

80 millió euró7

EBRD:

EBRD hitelportfólió:

635 millió euró

éves kötelezettségvállalás:

2017

2018

22 millió euró

284 millió euró8

EIB:

EIB hitelportfólió:

N/A

éves kötelezettségvállalás:

2018

2019

105 millió euró

10 millió euró9

WBG:

WBG hitelportfólió:

718 millió dollár10

éves kötelezettségvállalás:

2017

2018

2019 terv

242 millió dollár

103 millió dollár (IBRD+IDA)11

120 millió dollár
(csak IBRD)12

Párizsi egyezmény:

Albánia 2016 áprilisában csatlakozott a Párizsi Egyezményhez. A „tervezett nemzetileg meghatározott hozzájárulások” (INDC) szerint Albánia a bázis évnek tekintett 1990-es kiindulási évből számított 2030-as várható értékhez képest 11,5%-kal fogja csökkenteni szén-dioxid kibocsátását 2030-ra. A cél teljesítését Albánia az energetika és az ipari szektor területén végrehajtott lépésekkel tervezi végrehajtani.13

Szektorális áttekintés:

Vízgazdálkodás

Albánia európai összevetésben is igen jelentős vízkészlet felett rendelkezik, ami várhatóan hosszú időre fedezni tudja a lakosság szükségleteit. A lakosság körülbelül 77%-nak van hozzáférése vezetékes ivóvízhez és 64%-nak szennyvíz elvezető rendszerhez. A szennyvíz körülbelül 13%-a kerül szennyvíz-kezelő rendszerbe. Az ország négy működő szennyvíz-kezelő telephelye közül egy felel meg a magasabb szintű környezetvédelmi előírásoknak.  Általános jellemző, hogy az ország ivó- és szennyvíz infrastruktúrája is elavult, felújításra szorul. A vízgazdálkodás terén jelentős problémát jelentenek az illegális vízvételezések. Becslések szerint 20134-ban a teljes éves vízellátás 67%-a ellentételezés nélkül zajlott.14

Hulladékkezelés

Albániában a hulladékkezelés alacsony szervezettségű és hatásfokú. A lakossági hulladékot jobbára csak a városokban szállítják el. A szemétlerakók a legtöbbször ellenőrizetlen körülmények között működnek. A keletkező hulladék mennyiségéhez képest elenyésző mértékű az újrahasznosítás. A hiányos monitoring rendszer miatt csak elnagyolt becslések vannak a keletkező hulladék mennyiségét és kezelését illetően. Hosszú távú cél többek között a rendezetlen hulladéklerakók rehabilitációja, újrahasznosítás bevezetése.15

Energetika

Albánia elektromos áram termelése teljes mértékben vízienergián alapszik. Az ellátás ingadozó és gyakran bizonytalan, nagymértékben függ a környezeti körülményektől. Szárazabb időszakokban az országnak gyakran kell áramot importálnia, míg csapadékos időszakban exportálni is tud. Az energiaszektor liberalizálása az Energiaügynökség javaslatai nyomán 2018-ban megkezdődött.16

Az Energiaügynökséggel kötött megállapodásában a Kormány vállalta, hogy 2020-ra 38%-ra emeli a megújuló energiaforrások arányát a teljes energiamixen belül. 2017-ben az érték 34,57% volt, ami visszaesést jelent a 2016-os 37,09%-hoz képest. Az érték legnagyobb részt a vízenergián alapszik. A kormányzat törekszik az energiaforrások diverzifikálására, a nap- és szélenergia- források magasabb kihasználására.17

Albánia regionális összevetésben jelentős mértékű nyersolaj-tartalékokkal rendelkezik. Az országnak egyelőre nincs nemzetközi földgáz-összeköttetése.

Erdőgazdálkodás

Albániában az erdőgazdálkodás jellemzően a helyi önkormányzatok felügyelete alatt zajlik. A tulajdoni viszonyok sok esetben rendezetlenek, a hasznosítás sok esetben informális körülmények között zajlik. Nincs központi erdőgazdálkodási stratégia, sem monitoring rendszer.18

Városi környezet

Albánia lakossága a viszonylag szűk tengerparti sávra összpontosul. Emiatt különösen fontos a városok klímaváltozás elleni felkészítése a köz- és lakóépületek felújításával, szigetelésével, zöldfelületek arányának növelésével. Az ország energiahatékonysági akcióterve a lakó- és középületek felújításával és a szállítmányozás modernizálásával kívánja javítani az energiahatékonysági mutatóit.19

Magyar jelenlét:

A gazdasági kapcsolatokban rejlő potenciál ellenére Albániával meglehetősen korlátozottak a külkereskedelmi kapcsolataink. A 2018-as évben az exportált áruk összértéke 27,5 milliárd forint körüli értékre rúgott. Ebből a legnagyobb arányban a vegyipari termékek (27%), gépek (25%) és járművek (18%) voltak.


Források:

 1. CIA World Factbook; https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/al.html; 2019.09. 09.
 2. The World Bank database; https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=AL; 2020.07.24.
 3. World Bank Data Center; https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=AL2020.07.24.
 4. IMF World Economic Outlook, 2020
 5. IMF Article IV report 2019
 6. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/albania_en; 2019.09.09.
 7. ttps://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/albania_en ; 2019. 09. 09.
 8. https://www.ebrd.com/albania-data.html ; 2019. 09. 10.
 9. https://www.eib.org/en/projects/loans/index.htm ; 2019. 09. 09.
 10. http://pubdocs.worldbank.org/en/555781555015319241/Albania-Snapshot-Apr2019.pdf; 2019. 09. 09.
 11. https://www.worldbank.org/en/country/albania/overview; 2019. 09. 09.
 12. WBG, Albania Country Partnership framework 2015-2019
 13. ntended Nationally Determined Contributions – Submission by Albania
 14. https://sos.danubis.org/eng/country-notes/albania/ ; 2019.09.09.
 15. European Environment Agency,Country Fact Sheet Albania, September 2018.
 16. https://www.energy-community.org/implementation/Albania.html; 2019. 09. 09
 17. https://bankwatch.org/beyond-coal/energy-sector-in-albania; 2019. 08. 12.
 18. Eurasian Journal of Forest Science, Assessing Forest Governance in Albania; October 2018. https://dergipark.org.tr/download/article-file/660640
 19. https://www.energy-community.org/implementation/Albania/EE.html; 2019. 09. 09.
Széchényi 2020