A Kormány 1770/2018. (XII. 21.) sz. Korm. határozatban foglalt döntése alapján, a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) tulajdonosi joggyakorlása és szakmai irányítása mellett 2019-ben megkezdte működését a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. (Zöld Központ) annak érdekében, hogy hozzájáruljon a nyugat-balkáni országok (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Koszovó, Montenegró és Szerbia) éghajlatvédelmi erőfeszítéseihez és az érintett gazdaságok zöld átalakításához olyan módon, hogy felhívások keretében támogatja a környezetiparban aktív magyarországi vállalkozások régióba irányuló sikeres technológia-exportját.

rolunk-terkep.png

 A Nyugat-Balkán egyike a klímaváltozás hatásainak nagymértékben kitett régióknak, amely főleg az egyre gyakoribbá váló nyári hőhullámok és kiszámíthatatlan eloszlású csapadék formájában jelentkezik. Mindez a régió országaira jellemző elavult közszolgáltatási infrastruktúrával és környezetszennyező technológiák alkalmazásával párosulva megalapozza a támogatás fontosságát mind a károsanyag-kibocsátás csökkentése (mitigáció), mind a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás (adaptáció) terén.  

A nyugat-balkáni régió országainak hatóságaival és a fejlesztés-finanszírozásban aktív partnerekkel folytatott konzultációk eredményei szerint a megfelelően előkészített és finanszírozásra alkalmas projektekből a térségben hiány mutatkozik. A Zöld Központ célja, hogy projekt-előkészítő és kapacitásfejlesztő tevékenységek finanszírozásával erre a piaci résre reagáljon, amelynek révén kialakulhat a megvalósításra váró projektek kritikus tömege. Ez azon túl, hogy a térség klímaváltozás elleni fellépését és a párizsi klímamegállapodásban vállalt nemzetileg meghatározott hozzájárulásoknak (NDC) az elérését segíti, hozzájárul innovatív magyar technológiák külpiacra jutásához. A kormányzati szándék az, hogy a beruházási szükségletek finanszírozására magyar kezdeményezésre egy nemzetközi zöld pénzügyi alap jöjjön létre, amely a meglévő pénzügyi megoldások hatékony kiegészítője lesz.

 

Támogatható tevékenységek

 • beruházás-előkészítés (pl. megvalósíthatósági tanulmányok, mérnöki szolgáltatások és működtetés, cselekvési tervek, fenntarthatósági tanulmányok, környezetvédelmi és egyéb hatástanulmányok stb.);

 • a működési célországok klímavédelmi törekvéseihez érdemben hozzájáruló kutatások, cselekvési tervek előkészítése;

 • kapacitásfejlesztő tevékenységek; és

 • előkészítés vagy már megvalósítás alatt álló nemzetközi, többszereplős éghajlatvédelmi projektben történő részvétel (pl. EBRD, EIB, USAID, ADA stb. által vezetett projekt).

Támogatható szektorok

 • energiahatékonyság és megújuló energia;

 • vízgazdálkodás és szennyvíztisztítás;

 • szilárd-hulladék gyűjtés, kezelés és hasznosítás;

 • erdőgazdálkodás és mezőgazdaság;

 • városi fenntarthatóság;

 • egyéb, a klímaváltozás hatásait mérséklő (mitigáció), vagy azokhoz való alkalmazkodást (adaptáció) elősegítő tevékenység.

Működési célországok

 • Albánia;

 • Bosznia-Hercegovina;

 • Koszovó;

 • Észak-Macedónia;

 • Montenegró;

 • Szerbia.

A vissza nem térítendő támogatási források hozzáférési és felhasználási feltételeiről a Központ támogatási felhívásokat tesz közzé. A Központ támogatási stratégiájának kiemelt eleme, hogy a támogatott projektek érdemben hozzájáruljanak a klímavédelmi törekvésekhez, műszaki, környezeti és pénzügyi szempontból fenntarthatóak legyenek, továbbá valós, meglévő helyi igényekre, lehetőségekre épüljenek és reálisan megvalósítható elképzeléseket készítsenek elő. A Központ a felhívásokra olyan pályázók jelentkezését várja, amelyek rendelkeznek a projekt végrehajtásához szükséges szaktudással és tapasztalattal, valamint a szükséges kapacitásokkal a külpiaci tevékenység lebonyolításához is.

 

Egyéb hazai klímafinanszírozással kapcsolatos tevékenységeink

LIFE Program

A Zöld Központ az Európai Unió környezetvédelmi, természetvédelmi és éghajlat-politikai programja, a LIFE Program ITM kompetenciájába tartozó feladatainak végrehajtásában aktívan közreműködik. A feladatok a LIFE Éghajlat-politikai alprogramra (LIFE CLIMA) irányulnak.

Ennek keretén belül a LIFE CLIMA nemzeti önerő 2020. évi támogatási pályázat támogatóként történő lebonyolításán túlmenően, a Központ feladata a kapcsolódó promóciós és ismeretterjesztő rendezvények megszervezése.

 

Geotermikus alapú hőtermelő projektek tevékenységeinek támogatása

A Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv keretein belül az energetikai célú geotermikus fúrási tevékenység pénzügyi kockázatainak megosztása céljából azzal, hogy vissza nem térítendő támogatást biztosít a geotermikus energia hasznosítását célzó tevékenységek magas költségigényű szakaszához, a termelő és visszasajtoló kútrendszer megvalósításához. A pályázati kiírás fő célja hogy hosszútávon ösztönözze a geotermikus energia alapú energiafelhasználást az energetikai célú geotermikus fúrási tevékenység pénzügyi kockázatainak csökkentésével. Támogatott tevékenység lehet új geotermikus kapacitások létesítése, vagy meglévők bővítése Magyarország területén.

 

Szemléletformálás, oktatás, tudatosítás” című, KEHOP-3.1.5-21-2021-00003 sz.  projekt

„Szemléletformálás, oktatás, tudatosítás” címmel országos szemléletformáló kampányt indít a Zöld Út Konzorcium. Ennek során nem csupán a lakosság, de a hazai gazdasági élet szereplői is számos új ismeretre tehetnek szert a hulladékgazdálkodással, hulladékképződés-csökkentési lehetőségekkel, a körforgásos gazdaság alapelveivel és a fenntarthatósággal kapcsolatban. A KEHOP-3.1.5-21-2021-00003 sz. projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, az elnyert vissza nem térítendő támogatás összege 999,98 millió forint. A 15 tagból álló konzorcium vezetését a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. látja el, a Konzorcium tagjai: A Városi Nyilvánosságért Alapítvány, Future of Debrecen Egyesület, Hierotheosz Egyesület, Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, Mecsek Polgári Egyesület, Naphimnusz Teremtésvédelmi Közhasznú Egyesület, Nyírségi Családok Egymásért Egyesület, Reaktor Alapítvány, Tiszta Sajóért Alapítvány, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Youth Business Group Egyesület, Zöld generációkért Alapítvány, Zöld Követ Egyesület, Zöldövezet Társulás Környezetvédelmi Egyesület.

Támogatás mértéke: 100%

Projekt befejezésének dátuma: 2023. november 30.