WBGC-program

A Kormány 1770/2018. (XII. 21.) sz. Korm. határozatban foglalt döntése alapján, a Kormány tulajdonosi joggyakorlása és szakmai irányítása mellett 2019-ben megkezdte működését a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. (Zöld Központ) annak érdekében, hogy hozzájáruljon a nyugat-balkáni országok (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Koszovó, Montenegró és Szerbia) éghajlatvédelmi erőfeszítéseihez és az érintett gazdaságok zöld átalakításához olyan módon, hogy felhívások keretében támogatja a környezetiparban aktív magyarországi vállalkozások régióba irányuló sikeres technológia-exportját. A továbbadandó támogatás vonatkozásában a rendelkezésre álló forrást a Minisztérium (EKPPF/1470-6/2020-ITM_SZERZ iktatószámon) biztosítja a Zöld Központ részére.

Geotermikus alapú hőtermel  projektek tevékenységeinek támogatása

A Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv keretein belül az energetikai célú geotermikus fúrási tevékenység pénzügyi kockázatainak megosztása céljából azzal, hogy vissza nem térítendő támogatást biztosít a geotermikus energia hasznosítását célzó tevékenységek magas költségigényű szakaszához, a termelő és visszasajtoló kútrendszer megvalósításához. A pályázati kiírás fő célja hogy hosszútávon ösztönözze a geotermikus energia alapú energiafelhasználást az energetikai célú geotermikus fúrási tevékenység pénzügyi kockázatainak csökkentésével. Támogatott tevékenység lehet új geotermikus kapacitások létesítése, vagy meglévők bővítése Magyarország területén.

 

Szemléletformálás, oktatás, tudatosítás” című, KEHOP-3.1.5-21-2021-00003 sz.  projekt

„Szemléletformálás, oktatás, tudatosítás” címmel országos szemléletformáló kampányt indít a Zöld Út Konzorcium. Ennek során nem csupán a lakosság, de a hazai gazdasági élet szereplői is számos új ismeretre tehetnek szert a hulladékgazdálkodással, hulladékképződés-csökkentési lehetőségekkel, a körforgásos gazdaság alapelveivel és a fenntarthatósággal kapcsolatban. A KEHOP-3.1.5-21-2021-00003 sz. projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, az elnyert vissza nem térítendő támogatás összege 999,98 millió forint. A 15 tagból álló konzorcium vezetését a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. látja el, a Konzorcium tagjai: A Városi Nyilvánosságért Alapítvány, Future of Debrecen Egyesület, Hierotheosz Egyesület, Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, Mecsek Polgári Egyesület, Naphimnusz Teremtésvédelmi Közhasznú Egyesület, Nyírségi Családok Egymásért Egyesület, Reaktor Alapítvány, Tiszta Sajóért Alapítvány, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Youth Business Group Egyesület, Zöld generációkért Alapítvány, Zöld Követ Egyesület, Zöldövezet Társulás Környezetvédelmi Egyesület.

Támogatás mértéke: 100%

Projekt befejezésének dátuma: 2023. november 30.