A Kormány 1770/2018. (XII. 21.) sz. Korm. határozatban foglalt döntése alapján, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) tulajdonosi joggyakorlása és szakmai irányítása mellett 2019-ben megkezdte működését a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. (Zöld Központ) annak érdekében, hogy hozzájáruljon a nyugat-balkáni országok (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Koszovó[1], Montenegró és Szerbia) éghajlatvédelmi erőfeszítéseihez és az érintett gazdaságok zöld átalakításához olyan módon, hogy felhívások keretében támogatja a környezetiparban aktív magyarországi vállalkozások régióba irányuló sikeres technológia-exportját.

rolunk-terkep.png

 A Nyugat-Balkán egyike a klímaváltozás hatásainak nagymértékben kitett régióknak, amely főleg az egyre gyakoribbá váló nyári hőhullámok és kiszámíthatatlan eloszlású csapadék formájában jelentkezik. Mindez a régió országaira jellemző elavult közszolgáltatási infrastruktúrával és környezetszennyező technológiák alkalmazásával párosulva megalapozza a támogatás fontosságát mind a károsanyag-kibocsátás csökkentése (mitigáció), mind a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás (adaptáció) terén.  

A nyugat-balkáni régió országainak hatóságaival és a fejlesztés-finanszírozásban aktív partnerekkel folytatott konzultációk eredményei szerint a megfelelően előkészített és finanszírozásra alkalmas projektekből a térségben hiány mutatkozik. A Zöld Központ célja, hogy projekt-előkészítő és kapacitásfejlesztő tevékenységek finanszírozásával erre a piaci résre reagáljon, amelynek révén kialakulhat a megvalósításra váró projektek kritikus tömege. Ez azon túl, hogy a térség klímaváltozás elleni fellépését és a párizsi klímamegállapodásban vállalt nemzetileg meghatározott hozzájárulásoknak (NDC) az elérését segíti, hozzájárul innovatív magyar technológiák külpiacra jutásához. A kormányzati szándék az, hogy a beruházási szükségletek finanszírozására magyar kezdeményezésre egy nemzetközi zöld pénzügyi alap jöjjön létre, amely a meglévő pénzügyi megoldások hatékony kiegészítője lesz.

 

Támogatható tevékenységek

 • beruházás-előkészítés (pl. megvalósíthatósági tanulmányok, mérnöki szolgáltatások és működtetés, cselekvési tervek, fenntarthatósági tanulmányok, környezetvédelmi és egyéb hatástanulmányok stb.);

 • a működési célországok klímavédelmi törekvéseihez érdemben hozzájáruló kutatások, cselekvési tervek előkészítése;

 • kapacitásfejlesztő tevékenységek; és

 • előkészítés vagy már megvalósítás alatt álló nemzetközi, többszereplős éghajlatvédelmi projektben történő részvétel (pl. EBRD, EIB, USAID, ADA stb. által vezetett projekt).

Támogatható szektorok

 • energiahatékonyság és megújuló energia;

 • vízgazdálkodás és szennyvíztisztítás;

 • szilárd-hulladék gyűjtés, kezelés és hasznosítás;

 • erdőgazdálkodás és mezőgazdaság;

 • városi fenntarthatóság;

 • egyéb, a klímaváltozás hatásait mérséklő (mitigáció), vagy azokhoz való alkalmazkodást (adaptáció) elősegítő tevékenység.

Működési célországok

 • Albánia;

 • Bosznia-Hercegovina;

 • Koszovó;

 • Észak-Macedónia;

 • Montenegró;

 • Szerbia.

A vissza nem térítendő támogatási források hozzáférési és felhasználási feltételeiről a Központ támogatási felhívásokat tesz közzé. A Központ támogatási stratégiájának kiemelt eleme, hogy a támogatott projektek érdemben hozzájáruljanak a klímavédelmi törekvésekhez, műszaki, környezeti és pénzügyi szempontból fenntarthatóak legyenek, továbbá valós, meglévő helyi igényekre, lehetőségekre épüljenek és reálisan megvalósítható elképzeléseket készítsenek elő. A Központ a felhívásokra olyan pályázók jelentkezését várja, amelyek rendelkeznek a projekt végrehajtásához szükséges szaktudással és tapasztalattal, valamint a szükséges kapacitásokkal a külpiaci tevékenység lebonyolításához is.

 

Egyéb hazai klímafinanszírozással kapcsolatos tevékenységeink

LIFE Program

A Zöld Központ az Európai Unió környezetvédelmi, természetvédelmi és éghajlat-politikai programja, a LIFE Program ITM kompetenciájába tartozó feladatainak végrehajtásában aktívan közreműködik. A feladatok a LIFE Éghajlat-politikai alprogramra (LIFE CLIMA) irányulnak.

Ennek keretén belül a LIFE CLIMA nemzeti önerő 2020. évi támogatási pályázat támogatóként történő lebonyolításán túlmenően, a Központ feladata a kapcsolódó promóciós és ismeretterjesztő rendezvények megszervezése.[1] Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244 (1999) sz. ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.