Támogatási felhívás a nyugat-balkáni régió klímavédelmi projekt-előkészítő és kapacitásfejlesztő tevékenységeinek finanszírozására (WBGC-2020/1)(Lezárult felhívások)

Támogatási felhívás megnevezése:
Támogatási felhívás a nyugat-balkáni régió klímavédelmi projekt-előkészítő és kapacitásfejlesztő tevékenységeinek finanszírozására (WBGC-2020/1)
Támogatási felhívás azonosítója :
WBGC-2020/1
Kategória:
Lezárult
Lezárás dátuma:
2020.03.27.
Keretösszeg:
400 000 000 Ft
Státusz:
Lezárt

A támogatási felhívás célja, hogy hozzájáruljon a működési célországok párizsi klímamegállapodás kapcsán tett nemzetileg meghatározott hozzájárulásaik elérésében, valamint, hogy a kezdeményezésnek köszönhetően magyar vállalkozások beruházási lehetőségekhez férhessenek hozzá a térség éghajlatvédelmi fejlesztései elősegítésével.

Támogatási célok

A támogatási felhívás keretében támogatható tevékenységek:

 • beruházásokat megalapozó és előkészítő, tervezési és megvalósíthatósági dokumentumok készítése (pl. megvalósíthatósági tanulmányok, mérnöki szolgáltatások és működtetés, cselekvési tervek, fenntarthatósági tanulmányok, környezetvédelmi és egyéb hatástanulmányok stb.);
 • klímaadaptációs kutatások és cselekvési tervek, egyéb állapotfelmérő tevékenységek;
 • kockázati térképezés, földrajzi információs rendszerek előkészítése, felállítása és működtetése;
 • piackutatások;
 • kapacitásfejlesztő tevékenységek, új tudás, technológia vagy eszköz alkalmazásával kapcsolatos képzések;
 • előkészítés vagy már megvalósítás alatt álló nemzetközi, többszereplős éghajlatvédelmi projektben történő részvétel (pl.: EBRD, USAID, ADA stb. által vezetett projekt);
 • további kutatási, illetve projekt-előkészítési tevékenységek.

A támogatási felhívás működési célországai:

 • Albánia;
 • Bosznia-Hercegovina;
 • Koszovó
 • Észak-Macedónia;
 • Montenegró;
 • Szerbia.

A támogatási felhívás keretében támogatható szektorok:

 • energiahatékonyság és megújuló energia;
 • vízgazdálkodás és szennyvíztisztítás;
 • szilárd-hulladék gyűjtés, kezelés és hasznosítás;
 • erdőgazdálkodás és mezőgazdasági alkalmazkodási intézkedések;
 • városi környezet: települési szinten végrehajtott alkalmazkodási és fenntarthatósági intézkedések;
 • egyéb, a klímaváltozás hatásait mérséklő (mitigáció), vagy azokhoz való alkalmazkodást (adaptáció) elősegítő tevékenység.
Benyújtás feltételei

Kérelmet nyújthat be Magyarországon bejegyzett és jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, felsőoktatási intézmény, valamint klímapolitikai érdekképviseleti tevékenységet folytató egyesület.

A fenti feltételeknek megfelelő szervezetek konzorciumi formában is benyújthatnak kérelmet. 

A támogatási kérelem keretében benyújtandó dokumentumok:

 1. kitöltött adatlap, költségterv és indikátor táblázat;
 2. projekt helye szerint illetékes nemzeti vagy helyi hatóság/befogadó szervezet által kiállított angol nyelvű, vagy magyar nyelvű hivatalos fordítással ellátott támogató, befogadó nyilatkozat (1. számú melléklet);
 3. de minimis nyilatkozat (2. számú melléklet);
 4. nyilatkozat kizáró okokról (3. számú melléklet);
 5. nyilatkozat saját forrás rendelkezésre állásáról (4. számú melléklet);
 6. a kérelmező hivatalos képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya, vagy az aláírási címpéldány közjegyző által hitelesített másolata, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintája (5. számú melléklet).

A támogatási kérelmek beküldési határideje: 2020. március 27.

Felhívással kapcsolatos információk

Egy szervezet egy egyedi kérelem benyújtására jogosult, és az alábbiak szerint jogosult támogatást igényelni:

 • minimálisan igényelhető támogatás összege: 15.000.000 Ft, azaz tizenötmillió forint;
 • maximálisan igényelhető támogatás összege: 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint.

A támogatott tevékenység elszámolhatóságának időszaka: 2020. március 28.– 2021. június 30.

A projekt összes költségének legfeljebb 85%-a nyújtható támogatás keretében, saját forrásként a teljes költség legalább 15%-ának biztosítása kötelező a kérelmet benyújtó részéről. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből megítélt más költségvetési támogatás.

Kapcsolódó dokumentumok
WBGC-2020/1 Támogatási felhívás
letöltés
WBGC-2020/1 Támogatási felhívás módosítása 2020.03.18.
letöltés
WBGC-2020/1 Támogatási felhívás módosítása 2020.04.20
letöltés
WBGC-2020/1 Adatlap, költségterv, indikátortábla
letöltés
WBGC-2020/1 Mellékletek
letöltés
WBGC-2020/1 VIII. sz. melléklet Záró Szakmai beszámoló
letöltés
Tájékoztató konzorciumok támogathatóságáról a WBGC-2020/1. számú támogatási felhívás keretében
letöltés
WBGC-2020/1 Támogatói Okirat minta
letöltés
Széchényi 2020