Támogatási felhívás a nyugat-balkáni régió klímavédelmi projekt-előkészítő és kapacitásfejlesztő tevékenységeinek finanszírozásra (WBGC-2021/3)(Lezárult felhívások)

Támogatási felhívás megnevezése:
Támogatási felhívás a nyugat-balkáni régió klímavédelmi projekt-előkészítő és kapacitásfejlesztő tevékenységeinek finanszírozásra (WBGC-2021/3)
Támogatási felhívás azonosítója :
WBGC-2021/3
Típus:
Nyílt pályázat
Kategória:
Lezárult
Lezárás dátuma:
2021.08.06.
Keretösszeg:
400 000 000 Ft
Státusz:
Aktív

A Párizsi Megállapodásban1foglalt célok végrehajtásának elősegítése érdekében,a Kormány döntése alapján az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) háttérintézményeként létrejötta Zöld Központ, hogy elősegítse Magyarország részvételét a nyugat-balkáni országok éghajlatvédelmi fejlesztéseiben, a régió zöld átalakításának elősegítésében. Jelen támogatási felhíváscélja, hogy hozzájáruljon a működési célországok Párizsi Megállapodás kapcsán tett nemzetileg meghatározott hozzájárulásaik (nationally determined contributions, NDC) elérésében, valamint, hogy a kezdeményezésnek köszönhetően magyar vállalkozások beruházási lehetőségekhez férhessenek hozzá a térség éghajlatvédelmi fejlesztései elősegítésével.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje 2021. augusztus 6. 14:00 óra, közép-európai idő szerint.

Támogatási célok

A felhívás keretében támogatható tevékenységek:

„A” - Beruházás-előkészítés:

 • beruházáshoz szükséges mérnöki dokumentáció (pl.: engedélyezési tervdokumentáció, kiviteli terv, épületvillamosági terv stb.) előkészítése;
 • beruházáshoz szükséges engedélyek (építési engedély, környezetvédelmi engedély stb.) beszerzése;
 • környezeti hatástanulmány készítése;
 • minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése, minőségi tanúsítás elkészítése;
 • további, a helyi partner igényeihez és a körülményekhez igazodó beruházás-előkészítési tevékenység.

„B” - Kapacitásfejlesztés:

 • klímavédelmi tervezéshez kapcsolódó tevékenységek (állapotfelmérés, kutatás, stratégiai dokumentum kidolgozása);
 • kapacitásfejlesztő együttműködés (új eszköz, eljárás, szaktudás alkalmazását lehetővé tevő tudás átadása);
 • kutatási/oktatási együttműködés;
 • további, a helyi partner igényeihez igazodó kapacitásfejlesztési tevékenység.

„C” - Üzleti tervezés:

 • megvalósíthatósági előtanulmány;
 • beruházást előkészítő megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés;
 • termék/szolgáltatás piaci bevezetéséhez szükséges engedélyek beszerzése;
 • saját termék/szolgáltatás piaci bevezetését elősegítő pilot projekt létrehozása;
 • további, a helyi partner igényeihez igazodó tevékenység.

A támogatási felhívás működési célországai:

 • Albánia;
 • Bosznia-Hercegovina;
 • Koszovó;
 • Észak-Macedónia;
 • Montenegró;
 • Szerbia.

A támogatási felhívás keretében várhatóan támogatható szektorok:

 • energiahatékonyság és megújuló energia;
 • vízgazdálkodás és szennyvíztisztítás;
 • szilárd hulladék-gyűjtés, -kezelés és -hasznosítás;
 • erdőgazdálkodás és mezőgazdasági intézkedések;
 • városi környezet: települési szinten végrehajtott alkalmazkodási és fenntarthatósági intézkedések;
 • egyéb, a klímaváltozás hatásait mérséklő (mitigációs), vagy azokhoz való alkalmazkodást elősegítő (adaptációs) tevékenység.
Benyújtás feltételei

Támogatási kérelem benyújtására jogosult: 

Az „A”, a „B”, és a „C” csoportba tartozó tevékenységek támogatására kérelmet nyújthat be minden Magyarországon bejegyzett, jogi személyiséggel és legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkező gazdasági társaság, amely legutolsó lezárt üzleti évének mutatói alapján megfelel az alábbi szempontoknak:

 • átlagos statisztikai létszáma: legalább 2 fő, de nem több, mint 250 fő;

 • nettó árbevétele az igényelt támogatási összeg legalább 125%-a, de nem több, mint 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg[1];

 • mérlegfőösszege nem több, mint 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg[2];

 • pozitív adózás előtti eredménnyel rendelkezik (tekintettel a COVID-19 világjárvány gazdasági hatásaira, amennyiben a Kérelmező legutóbbi lezárt üzleti évének adózás előtti eredménye negatív, úgy lehetőség van legfeljebb a legutóbbi 3 lezárt üzleti évek eredményének figyelembe vételére. Ez esetben a vizsgált üzleti évek adózás előtti eredményének összege pozitív kell, hogy legyen).

Többségi állami tulajdonú gazdasági társaság kizárólag többségi magántulajdonú gazdasági társasággal konzorciumban, vagy többségi magántulajdonú gazdasági társaság(ok)nak a projekt szakmai végrehajtásában történő legalább 50%-os mértékű alvállalkozói bevonásával nyújthat be támogatási kérelmet.

A „B” csoportba tartozó tevékenységek támogatására bejegyzett, jogi személyiséggel rendelkező felsőoktatási intézmények, kutatóközpontok, egyesületek, valamint alapítványok is benyújthatnak támogatási kérelmet.
 

Konzorciumok támogathatósága:

Kérelem benyújtása konzorciumi formában is lehetséges. A konzorciumnak tagja lehet külföldön bejegyzett szervezet is, azonban konzorciumvezető kizárólag2.1-2.4 szakaszok előírásainak megfelelőszervezet lehet. A támogatás felhasználására és elszámolásárakizárólaga 2.1-2.4 szakaszok előírásainak megfelelő szervezetekjogosultak. A külföldi partner a projekt összes elszámolható költségéhez a kötelezően előírt önerő biztosításával hozzájárulhat.A konzorciumi tagok együttműködésének kereteit a partnerségi megállapodás rögzíti, amelyben a projekt végrehajtásával kapcsolatos általános felelősség a konzorciumvezetőt terheli.A támogatási kérelem benyújtásakor a leendő konzorciumi partnerek által aláírt, a projekt konzorciumi végrehajtásáról szóló szándéknyilatkozat megadása kötelező. A támogatási kérelem támogatásáról szóló döntés esetén a támogatói okirat kiadásának feltétele a támogatási kérelemben és a szándéknyilatkozatban foglaltakkal összhangban lévő tartalmú konzorciumi partnerségi megállapodás megkötése és benyújtása.
 

Benyújtással kapcsolatos információk:

A támogatási kérelem benyújtásának határideje 2021. augusztus 6. 14:00 óra, közép-európai idő szerint.

A támogatási kérelem benyújtása online támogatáskezelő rendszeren keresztül történik, amely az oldal alján található Benyújtás/Regisztráció gombra kattintva érhető el. 

 


[1] Az átváltás árfolyama a vizsgált üzleti év utolsó napjára a Magyar Nemzeti Bank által közölt hivatalos középárfolyam.

[2] Az átváltás árfolyama a vizsgált üzleti év utolsó napjára a Magyar Nemzeti Bank által közölt hivatalos középárfolyam.

Felhívással kapcsolatos információk

A támogatás formája és mértéke:

A támogatás vissza nem térítendő támogatás.A támogatási felhívás keretében nyújtott támogatás uniós versenyjogi szempontból állami támogatásnak minősül, támogatási kategóriája alapján, csekély összegű támogatás (továbbiakban: de minimis támogatás).

A Támogató a megítélt támogatás legfeljebb 80%-át a támogatói okirat kibocsátását követően előleg formájában egy összegben folyósítja, a fennmaradó támogatási összeget pedig a záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadását követően utalja át egy összegben a kedvezményezett részére.

A vissza nem térítendő támogatás mértékéről a Központ dönt, a megítélt támogatás összege a kifizethető támogatás felső határát képezi.

A támogatási intenzitás mértéke:

 • az „A” csoportba tartozó tevékenységek támogatása esetén legfeljebb 80%;

 • a „B” csoportba tartozó tevékenységek támogatása esetén legfeljebb 60%;

 • a „C” csoportba tartozó tevékenységek támogatása esetén legfeljebb 60%.

Az igényelhető támogatás összege:

 • az Acsoportba tartozó tevékenységek támogatása esetén minimum 10.000.000,-Ft,azaz tízmillióforint;maximum 60.000.000,-Ft, azaz hatvanmillióforint;

 • a Bcsoportba tartozó tevékenységek támogatása esetén minimum 10.000.000,-Ft, azaz tízmillió forint;maximum 40.000.000,-Ft, azaz negyvenmillió forint;

 • a Ccsoportba tartozó tevékenységek támogatása esetén minimum 10.000.000,-Ft, azaz tízmillió forint;maximum 40.000.000,-Ft, azaz negyvenmillió forint.


Bővebb tájékoztatásért tekintse meg a csatolt

Támogatási felhívás c. dokumentumot.

Kapcsolódó dokumentumok
Támogatási felhívás WBGC-2021/3
letöltés
1. melléklet Jogviszonyra irányadó feltételek - WBGC-2021-3
letöltés
2. melléklet Elszámolási útmutató - WBGC-2021-3
letöltés
Elszámolási útmutató mellékletei - WBGC-2021-3
letöltés
WBGC-2021-3 Kitöltési útmutató
letöltés
WBGC-2021-3 Záró Szakmai beszámoló űrlap
letöltés
WBGC-2021-3 Utánkövetési Jelentés űrlap
letöltés
WBGC-2021-3 Részbeszámoló űrlap
letöltés
Széchényi 2020