Támogatási felhívás a nyugat-balkáni régió klímavédelmi projekt-előkészítő és kapacitásfejlesztő tevékenységeinek finanszírozására (WBGC-2020/2)(Lezárult felhívások)

Támogatási felhívás megnevezése:
Támogatási felhívás a nyugat-balkáni régió klímavédelmi projekt-előkészítő és kapacitásfejlesztő tevékenységeinek finanszírozására (WBGC-2020/2)
Támogatási felhívás azonosítója :
WBGC-2020/2
Kategória:
Lezárult
Lezárás dátuma:
2020.07.23.
Keretösszeg:
400 000 000 Ft
Státusz:
Határidő lejárt, döntés folyamatban

A támogatási felhívás célja, hogy hozzájáruljon a működési célországok (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Koszovó, Montenegró és Szerbia) párizsi klímamegállapodás kapcsán tett nemzetileg meghatározott hozzájárulásaik eléréséhez, valamint, hogy a kezdeményezésnek köszönhetően magyar vállalkozások, felsőoktatási intézmények, kutatóközpontok, alapítványok és egyesületek beruházási, valamint kapacitásfejlesztő szakmai együttműködési lehetőségekhez férhessenek hozzá a térség éghajlatvédelmi fejlesztései elősegítésével.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje 2020. december 7. 12:00 óra, közép-európai idő szerint.

Támogatási célok

A felhívás keretében támogatható tevékenységek:

„A” - Beruházás-előkészítés:

 • beruházáshoz szükséges mérnöki dokumentáció (pl.: engedélyezési tervdokumentáció, kiviteli terv, épületvillamosági terv stb.) előkészítése;
 • beruházáshoz szükséges engedélyek (építési engedély, környezetvédelmi engedély stb.) beszerzése;
 • környezeti hatástanulmány készítése;
 • minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése, minőségi tanúsítás elkészítése;
 • további, a helyi partner igényeihez és a körülményekhez igazodó beruházás-előkészítési tevékenység.

„B” - Kapacitásfejlesztés:

 • klímavédelmi tervezéshez kapcsolódó tevékenységek (állapotfelmérés, kutatás, stratégiai dokumentum kidolgozása);
 • kapacitásfejlesztő együttműködés (új eszköz, eljárás, szaktudás alkalmazását lehetővé tevő tudás átadása);
 • kutatási/oktatási együttműködés;
 • további, a helyi partner igényeihez igazodó kapacitásfejlesztési tevékenység.

„C” - Üzleti tervezés:

 • megvalósíthatósági előtanulmány;
 • beruházást előkészítő megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés;
 • termék/szolgáltatás piaci bevezetéséhez szükséges engedélyek beszerzése;
 • saját termék/szolgáltatás piaci bevezetését elősegítő pilot projekt létrehozása;
 • további, a helyi partner igényeihez igazodó tevékenység.

A támogatási felhívás működési célországai:

 • Albánia;
 • Bosznia-Hercegovina;
 • Koszovó;
 • Észak-Macedónia;
 • Montenegró;
 • Szerbia.

A támogatási felhívás keretében várhatóan támogatható szektorok:

 • energiahatékonyság és megújuló energia;
 • vízgazdálkodás és szennyvíztisztítás;
 • szilárd hulladék-gyűjtés, -kezelés és -hasznosítás;
 • erdőgazdálkodás és mezőgazdasági intézkedések;
 • városi környezet: települési szinten végrehajtott alkalmazkodási és fenntarthatósági intézkedések;
 • egyéb, a klímaváltozás hatásait mérséklő (mitigációs), vagy azokhoz való alkalmazkodást elősegítő (adaptációs) tevékenység.
Benyújtás feltételei

Támogatási kérelem benyújtására jogosult: 

Az „A”, a „B”, és a „C” csoportba tartozó tevékenységek támogatására kérelmet nyújthat be minden Magyarországon bejegyzett, jogi személyiséggel és legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkező gazdasági társaság, amely legutolsó lezárt üzleti évének mutatói alapján megfelel az alábbi szempontoknak:

 • átlagos statisztikai létszáma: legalább 2 fő, de nem több, mint 250 fő;

 • nettó árbevétele az igényelt támogatási összeg legalább 125%-a, de nem több, mint 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg[1];

 • mérlegfőösszege nem több, mint 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg[2];

 • pozitív adózás előtti eredménnyel rendelkezik.

Többségi állami tulajdonú gazdasági társaság kizárólag többségi magántulajdonú gazdasági társasággal konzorciumban, vagy többségi magántulajdonú gazdasági társaság(ok)nak a projekt szakmai végrehajtásában történő legalább 50%-os mértékű alvállalkozói bevonásával nyújthat be támogatási kérelmet.

A „B” csoportba tartozó tevékenységek támogatására felsőoktatási intézmények, kutatóközpontok, egyesületek, valamint alapítványok is benyújthatnak támogatási kérelmet.
 

Konzorciumok támogathatósága:

Kérelem benyújtása konzorciumi formában is lehetséges. A konzorciumnak tagja lehet külföldön bejegyzett szervezet is, azonban konzorciumvezető kizárólag a Felhívás 2.1-2.4 szakaszai előírásainak megfelelő szervezet lehet. A támogatás felhasználására és elszámolására kizárólag a Felhívás 2.1-2.4 szakaszai előírásainak megfelelő szervezetek jogosultak. A külföldi partner a projekt összes elszámolható költségéhez a kötelezően előírt önerő biztosításával hozzájárulhat.

A konzorciumi tagok együttműködésének kereteit a partnerségi megállapodás rögzíti, amelyben a projekt végrehajtásával kapcsolatos általános felelősség a konzorciumvezetőt terheli. A támogatási kérelem benyújtásakor a leendő konzorciumi partnerek által aláírt, a projekt konzorciumi végrehajtásáról szóló szándéknyilatkozat megadása kötelező. A támogatási kérelem támogatásáról szóló döntés esetén a támogatói okirat kiadásának feltétele a támogatási kérelemben és a szándéknyilatkozatban foglaltakkal összhangban lévő tartalmú konzorciumi partnerségi megállapodás megkötése és benyújtása. 
 

Benyújtással kapcsolatos információk:

A támogatási kérelem benyújtásának határideje 2020. december 7. 12:00 óra, közép-európai idő szerint.

A támogatási kérelem benyújtása online támogatáskezelő rendszeren keresztül történik, amely az oldal alján található Benyújtás/Regisztráció gombra kattintva érhető el. 

 


[1] Az átváltás árfolyama a vizsgált üzleti év utolsó napjára a Magyar Nemzeti Bank által közölt hivatalos középárfolyam.

[2] Az átváltás árfolyama a vizsgált üzleti év utolsó napjára a Magyar Nemzeti Bank által közölt hivatalos középárfolyam.

 

Felhívással kapcsolatos információk

A támogatás formája és mértéke:

A támogatás vissza nem térítendő támogatás. A Támogató a megítélt támogatás legfeljebb 80%-át a támogatói okirat kibocsátását követően előleg formájában egy összegben folyósítja, a fennmaradó támogatási összeget pedig a záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadását követően utalja át egy összegben a kedvezményezett részére.

A vissza nem térítendő támogatás mértékéről a Központ dönt, a megítélt támogatás összege a kifizethető támogatás felső határát képezi.

A támogatási intenzitás mértéke:

 • az „A” csoportba tartozó tevékenységek támogatása esetén legfeljebb 80%;

 • a „B” csoportba tartozó tevékenységek támogatása esetén legfeljebb 80%;

 • a „C” csoportba tartozó tevékenységek támogatása esetén legfeljebb 70%.

Az igényelhető támogatás összege:

 • minimum 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint;

 • maximum 50.000.000,- Ft, azaz ötvenmillió forint.


Bővebb tájékoztatásért tekintse meg a csatolt

Támogatási felhívás c. dokumentumot.

Kapcsolódó dokumentumok
Támogatási felhívás WBGC-2020/2
letöltés
1. melléklet Jogviszonyra irányadó feltételek - WBGC-2020-2
letöltés
2. melléklet Elszámolási útmutató - WBGC-2020-2
letöltés
Elszámolási útmutató mellékletei - WBGC-2020-2
letöltés
WBGC-2020-2 Kitöltési útmutató
letöltés
Támogatási felhívás WBGC-2020/2 (angol nyelven)
letöltés
FAQ 20201204
letöltés
Széchényi 2020