LIFE-CLIMA Program önerő támogatás 2020(Lezárult felhívások)

Támogatási felhívás megnevezése:
LIFE-CLIMA Program önerő támogatás 2020
Támogatási felhívás azonosítója :
LIFE-CLIMA/2020
Kategória:
Lezárult
Lezárás dátuma:
2020.08.31.
Keretösszeg:
99 950 000 Ft
Státusz:
Lezárt

Nemzeti önerő támogatási hozzájárulás az Európai Unió környezetvédelmi és éghajlat-politikai programjának (LIFE) Éghajlat-politika alprogramja keretében sikeresen pályázó magyarországi szervezetek számára

Támogatási célok

Az Európai Parlament és a Tanács 1293/2013 (EU) rendelete értelmében létrejött a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret időszakának vonatkozásában az Európai Unió környezetvédelmi és éghajlat-politikai programja (a továbbiakban: LIFE vagy LIFE Program). A LIFE (és annak elődprogramjai) az uniós szintű természet-, környezet- és éghajlat-védelem egyetlen dedikált pénzügyi eszköze, amely - közvetlen brüsszeli irányítással - 1992 óta több, mint 4500 projekt eredményein keresztül járul hozzá az Európai Unió környezet- és éghajlat-politikai céljainak jobb végrehajtásához.


A LIFE Éghajlat-politika alprogram az 1293/2013/EU rendelet rendelkezéseinek megfelelően 2014-ben került felállításra. Az alprogram tekintetében Magyarországon a nemzeti kapcsolattartói feladatokat az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) látja el. Az 1072/2017. (II.10.) Korm.határozat 3. pontja értelmében az ITM a 2018. évtől a 2024. évig terjedő időszakban önerő támogatást nyújthat a LIFE Éghajlat-politika alprogramban sikeresen pályázó magyarországi szervezetek számára. A jelen felhívásban bemutatott 2020-as önerő támogatás kezelője az ITM klímavédelmi pályázatok lebonyolítására felállított háttérintézménye, a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Támogató, NYBZK).


A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen a magyarországi pályázók jelentős önerő terheinek (40-45%) részbeni finanszírozása, ezáltal közvetetten a sikeres magyarországi pályázatok számának és a hazánk által elnyert, (vissza nem térítendő) közvetlen közösségi LIFE támogatási összegek növelése.

Benyújtás feltételei

Jelen pályázati kiírásra azon Magyarországon bejegyzett jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek nyújthatnak be pályázatot, amelyek a LIFE Éghajlat-politika alprogram 2019. évi vagy korábbi felhívásai keretében koordináló vagy társult pályázóként teljes pályázatot nyújtottak be az eProposal elektronikus felületen keresztül az Európai Bizottság Kis- és középvállalkozás-ügyi (a továbbiakban: Kkv.) Végrehajtó Ügynöksége (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, a továbbiakban: EASME vagy Ügynökség) felé, és pályázatuk az Ügynökség hivatalos döntése alapján a LIFE Program keretében társfinanszírozásra alkalmasként kiválasztásra került.

Felhívással kapcsolatos információk

2020. évben a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 99.950.000,- Ft, azaz kilencvenkilencmillió-kilencszázötvenezer forint. Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege minimum 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint és maximum 99.950.000 Ft, azaz kilencvenkilencmillió-kilencszázötvenezer forint, amely támogatás előleg formájában kerül folyósításásra.

Benyújtási határidő: 2020. július 10.

Kapcsolódó dokumentumok
LIFE CLIMA Program önerő támogatás 2020 című pályázati felhívás
letöltés
1/2020. (VI.12.) sz. ügyvezetői határozat: LIFE CLIMA Program önerő támogatás 2020 című pályázati felhívásról
letöltés
2/2020. (VIII.31.) sz. ügyvezetői határozat: LIFE CLIMA Program önerő támogatás 2020 c. pályázati felhívása kapcsán hozott támogatási döntésről
letöltés
3/2020. (X. 8.) sz. ügyvezetői határozat: LIFE-CLIMA program önerő támogatás 2020 című pályázati felhíváshoz kapcsolódó Jogviszonyra Irányadó Feltételek című dokumentumról
letöltés
4/2020. (X. 9.) sz. ügyvezetői határozat: LIFE-CLIMA program önerő támogatás 2020 című pályázati felhíváshoz kapcsolódó elszámolási útmutatójáról
letöltés
Széchényi 2020