Geotermikus alapú hőtermelő projektek tevékenységeinek támogatása - Felfüggesztve(Lezárult felhívások)

Támogatási felhívás megnevezése:
Geotermikus alapú hőtermelő projektek tevékenységeinek támogatása - Felfüggesztve
Támogatási felhívás azonosítója :
Geotermiapályázat
Kategória:
Lezárult
Lezárás dátuma:
2023.12.31.
Keretösszeg:
6 000 000 000 Ft
Státusz:
Lezárt

Ügyintézés új formája

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt érintetteket, hogy 2023. június hó 30. napjával lezárultak a Zöld Központ Lebonyolítói feladatai.

Mostantól kérjük a GEOTERMIA-2021 konstrukcióval kapcsolatos kérdéseikkel keressék közvetlenül az Energiaügyi Minisztériumot a fenntarthatoprogramok@em.gov.hu e-mail címen.

Együttműködésüket köszönjük!

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázati kiírást tesz közzé a Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv keretein belül az energetikai célú geotermikus fúrási tevékenység pénzügyi kockázatainak megosztása céljából azzal, hogy vissza nem térítendő támogatást biztosít a geotermikus energia hasznosítását célzó tevékenységek magas költségigényű szakaszához, a termelő és visszasajtoló kútrendszer megvalósításához.


2022. szeptember 21-én a Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv - Geotermikus alapú hőtermelő projektek tevékenységeinek támogatása (GEOTERMIA-2021/1) pályázat bírálatát végző Szakértői Bizottság megtartotta alakulóülését.


A Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv - Geotermikus alapú hőtermelő projektek tevékenységeinek támogatása (GEOTERMIA-2021/1) c. pályázati kiírás keretei között létrehozott Szakértői Bizottság megtartotta az 1-5. pályázati szakaszban benyújtott és befogadott pályázatokra vonatkozó szakmai ülését. A döntési javaslat kialakítása során beépítésre kerültek a külső szakértők értékelései, illetve a Zöld Központ véleménye is. Az egyes pályázatok vizsgálata mellett, a Szakértői Bizottság a pályázati kiírás pontosításáról is döntött, melynek hivatalos eljárását a Zöld Központ elindította. A Szakértői Bizottság döntése a Támogató (TIM) felé továbbításra került, a döntéshozatali eljárás eredményéről a pályázók pedig közvetlen értesítést is kapnak.


Kiértesítette a GEOTERMIA-2021 pályázati felhívás nyerteseit a Zöld Központ

A GEOTERMIA- 2021/1 kódszámú, „Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv - Geotermikus alapú hőtermelő projektek tevékenységeinek támogatása” tárgyú pályázati felhívás fő célja, hogy hosszútávon ösztönözze a geotermikus energia alapú energiafelhasználást az energetikai célú geotermikus fúrási tevékenység pénzügyi kockázatainak csökkentésével. Támogatott tevékenység lehet új geotermikus kapacitások létesítése vagy a meglévők bővítése.

A Technológiai és Ipari Minisztérium meghozta döntését az első 5 szakaszában benyújtott pályázatok kapcsán. Ennek értelmében 5 pályázó nyert támogatást az alábbiak szerint:

Nyertes pályázó

Megvalósítás helyszíne

Projektazonosító

Támogatás összege (Ft)

Bóly Város Önkormányzat

Bóly

GEOTERM-2021.2-2021-00001

336.554.300

KUALA Kft.

Mályi

GEOTERM-2021.2-2021-00002

994.364.400

PannErgy Geotermikus Erőművek Zrt.

Pécel

GEOTERM-2021.3-2022-00001

1.623.052.750

MOL Nyrt.

Nagykanizsa

GEOTERM-2021.3-2022-00002

1.306.922.039

Hot Power Kft.

Bőcs

GEOTERM-2021.5-2022-00001

513.056.821

A pályázati kiírás továbbra is nyitva áll: az új pályaműveket a pályázati keret kimerüléséig, de legkésőbb 2023. december 31. napjáig nyújthatják be a pályázók. 


A GEOTERMIA-2021 pályázat felfüggesztése

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt érintetteket, hogy államtitkári, azonnali hatályú döntés értelmében a Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv - Geotermikus alapú hőtermelő projektek tevékenységeinek támogatása c. pályázati kiírásban (GEOTERMIA-2021) rögzített, rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerülésének előre jelezhetősége okán, a Nyugat-Balkáni Zöld Központ, mint Lebonyolító közleményt tesz közzé.

Jelen közleményében a Zöld Központ bejelenti, hogy a GEOTERMIA-2021 pályázati kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejárta előtt a pályázatok benyújtásának lehetőségét az Energiaügyi Minisztérium felfüggeszti. Amennyiben a felfüggesztés dátuma előtt beérkezett projektjavaslatokról hozott döntés nem meríti ki teljesen a támogatásra rendelkezésre álló keretet, úgy az Energiaügyi Minisztérium a felfüggesztés megszüntetéséről és új benyújtási határidő tűzéséről is dönthet.

Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket, hogy legkésőbb a felfüggesztés megszüntetésével egyidejűleg a pályázati kiírásban átvezetésre kerülnek a bányászati tevékenységeket szabályozó jogszabálycsomag 2023-as módosításai is.

Támogatási célok

A pályázati kiírás fő célja hogy hosszútávon ösztönözze a geotermikus energia alapú energiafelhasználást az energetikai célú geotermikus fúrási tevékenység pénzügyi kockázatainak csökkentésével. Támogatott tevékenység lehet új geotermikus kapacitások létesítése, vagy meglévők bővítése Magyarország területén, azaz:

 Geotermikus termelőkút, fúrása és kiképzése felszíntől számítva legalább 1.000 méter, maximum 2.500 méteres mélységbe a 101/2007 (XII.23.) KvVM rendeletben foglaltak
szerint ÉS/VAGY
 Érvényes vízjogi létesítési vagy üzemelési engedéllyel rendelkező termelőkúthoz tartozó geotermikus visszasajtoló kút fúrása, kiképzése felszíntől számítva legalább 1.000 méter, maximum 2.500 méteres mélységbe a 101/2007 (XII.23.) KvVM rendeletben foglaltak szerint ÉS/VAGY
 Használatban lévő geotermikus termelőkút és/vagy visszasajtoló kút átalakítása, felújítása a pályázati kiírásban megfogalmazott geotermikus energiatermelési célok érdekében felszíntől számítva legalább 1.000 méter, maximum 2.500 méteres mélységbe ÉS/VAGY
 Használaton kívüli kutak átalakítása, felújítása a pályázati kiírásban megfogalmazott geotermikus energiatermelési célok érdekében felszíntől számítva legalább 1.000 méter, maximum 2.500 méteres mélységből ÉS/VAGY
 A termelő és visszasajtoló kutakat összekötő vezetékek létesítése ÉS/VAGY
 A gyűjtő és kútbekötő vezetékek kiépítése a termelői hőközpontig.

Kizárólag olyan projektek támogathatók, ahol az energetikai célú vízkivétel a lehető legnagyobb mértékig visszasajtolásra kerül a vízadó rétegcsoportba.
Támogatás a pályázat befogadását megelőzően megkezdett beruházáshoz (támogatással érintett beruházási elemekhez) nem igényelhető. A projektfejlesztést megelőző előkészítés tevékenységei nem minősülnek a fejlesztés, beruházás megkezdésének.

Benyújtás feltételei

A pályázati kiírás keretében a pályázat önállóan vagy konzorciumi formában is benyújtható.

A pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
(1) Gazdasági társaság (113, 114, 116, 117 GFO kóddal rendelkezők)
(2) Költségvetési szerv
Költségvetési szerv és intézménye
A támogatásra jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok és önkormányzatok, illetve azok konzorciumai nyújthatnak be pályázatot. A jelen pályázati kiírásra konzorciumi formában történő pályázat benyújtása érdekében a szervezetek a konzorcium létrehozására irányuló konzorciumi együttműködési megállapodást kötelesek kötni. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen valósítják meg.
A konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a pályázati kiírásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet.

Az alábbi szempontok minden gazdasági társaság esetén külön vizsgálandók, melyeknek meg kell felelniük.
1) A pályázó utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma nem lehet kevesebb 1 főnél.
2) A pályázó utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti saját tőkéje nem lehet negatív.

Felhívással kapcsolatos információk

A pályázatok benyújtása a pályázati kiírás megjelenésének időpontjától kezdődően folyamatos a pályázati keret kimerülésig, de legkésőbb 2023. december 31. napjáig lehetséges. A pályázatok benyújtására vonatkozóan szakaszos időszakok kerülnek meghatározásra:
1. szakasz 2021.06.11. és 2021.08.17. között
2. szakasz 2021.08.18. és 2021.11.18. között
3. szakasz 2021.11.19. és 2022.03.16. között
4. szakasz 2022.03.17. és 2022.05.20. között
5. szakasz 2022.05.21. és 2022.08.21. között
6. szakasz 2022.08.22. és 2022.11.22. között
7. szakasz 2022.11.23. és 2023.02.23. között
8. szakasz 2023.02.24. és 2023.05.24. között
9. szakasz 2023.05.25. és 2023.08.25. között
10. szakasz 2023.08.26. és 2023.12.31. között

Az adott szakasz határnapjáig benyújtásra került pályázati kérelmek együttesen kerülnek elbírálásra.

 

A felhívás korábbi, már nem aktuális mellékletei is elérhetőek itt: https://mbfsz.gov.hu/geotermiapalyazat

Kapcsolódó dokumentumok
Pályázati kiírás
letöltés
1. sz. melléklet
letöltés
2. sz. melléklet
letöltés
3. sz. melléklet
letöltés
4. sz. melléklet
letöltés
5. sz. melléklet
letöltés
Értékelési szabályzat
letöltés
Pályázati kiírás - előzmény 2022.11
letöltés
Pályázati kiírás - előzmény 2022.08.11
letöltés
Pályázati kiírás - előzmény 2022.05.16
letöltés
Széchényi 2020