Geotermikus alapú hőtermelő projektek tevékenységeinek támogatása(Jelenleg futó felhívások)

Támogatási felhívás megnevezése:
Geotermikus alapú hőtermelő projektek tevékenységeinek támogatása
Támogatási felhívás azonosítója :
Geotermiapályázat
Típus:
Nyílt pályázat
Kategória:
Folyamatban
Benyújtási határidő:
2023.12.31.
Keretösszeg:
6 000 000 000 Ft
Státusz:
Aktív

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázati kiírást tesz közzé a Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv keretein belül az energetikai célú geotermikus fúrási tevékenység pénzügyi kockázatainak megosztása céljából azzal, hogy vissza nem térítendő támogatást biztosít a geotermikus energia hasznosítását célzó tevékenységek magas költségigényű szakaszához, a termelő és visszasajtoló kútrendszer megvalósításához.

 

2022. szeptember 21-én a Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv - Geotermikus alapú hőtermelő projektek tevékenységeinek támogatása (GEOTERMIA-2021/1) pályázat bírálatát végző Szakértői Bizottság megtartotta alakulóülését. 

Támogatási célok

A pályázati kiírás fő célja hogy hosszútávon ösztönözze a geotermikus energia alapú energiafelhasználást az energetikai célú geotermikus fúrási tevékenység pénzügyi kockázatainak csökkentésével. Támogatott tevékenység lehet új geotermikus kapacitások létesítése, vagy meglévők bővítése Magyarország területén, azaz:

 Geotermikus termelőkút, fúrása és kiképzése felszíntől számítva legalább 1.000 méter, maximum 2.500 méteres mélységbe a 101/2007 (XII.23.) KvVM rendeletben foglaltak
szerint ÉS/VAGY
 Érvényes vízjogi létesítési vagy üzemelési engedéllyel rendelkező termelőkúthoz tartozó geotermikus visszasajtoló kút fúrása, kiképzése felszíntől számítva legalább 1.000 méter, maximum 2.500 méteres mélységbe a 101/2007 (XII.23.) KvVM rendeletben foglaltak szerint ÉS/VAGY
 Használatban lévő geotermikus termelőkút és/vagy visszasajtoló kút átalakítása, felújítása a pályázati kiírásban megfogalmazott geotermikus energiatermelési célok érdekében felszíntől számítva legalább 1.000 méter, maximum 2.500 méteres mélységbe ÉS/VAGY
 Használaton kívüli kutak átalakítása, felújítása a pályázati kiírásban megfogalmazott geotermikus energiatermelési célok érdekében felszíntől számítva legalább 1.000 méter, maximum 2.500 méteres mélységből ÉS/VAGY
 A termelő és visszasajtoló kutakat összekötő vezetékek létesítése ÉS/VAGY
 A gyűjtő és kútbekötő vezetékek kiépítése a termelői hőközpontig.

Kizárólag olyan projektek támogathatók, ahol az energetikai célú vízkivétel a lehető legnagyobb mértékig visszasajtolásra kerül a vízadó rétegcsoportba.
Támogatás a pályázat befogadását megelőzően megkezdett beruházáshoz (támogatással érintett beruházási elemekhez) nem igényelhető. A projektfejlesztést megelőző előkészítés tevékenységei nem minősülnek a fejlesztés, beruházás megkezdésének.

Benyújtás feltételei

A pályázati kiírás keretében a pályázat önállóan vagy konzorciumi formában is benyújtható.

A pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
(1) Gazdasági társaság (113, 114, 116, 117 GFO kóddal rendelkezők)
(2) Költségvetési szerv
Költségvetési szerv és intézménye
A támogatásra jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok és önkormányzatok, illetve azok konzorciumai nyújthatnak be pályázatot. A jelen pályázati kiírásra konzorciumi formában történő pályázat benyújtása érdekében a szervezetek a konzorcium létrehozására irányuló konzorciumi együttműködési megállapodást kötelesek kötni. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen valósítják meg.
A konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a pályázati kiírásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet.

Az alábbi szempontok minden gazdasági társaság esetén külön vizsgálandók, melyeknek meg kell felelniük.
1) A pályázó utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma nem lehet kevesebb 1 főnél.
2) A pályázó utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti saját tőkéje nem lehet negatív.

Felhívással kapcsolatos információk

A pályázatok benyújtása a pályázati kiírás megjelenésének időpontjától kezdődően folyamatos a pályázati keret kimerülésig, de legkésőbb 2023. december 31. napjáig lehetséges. A pályázatok benyújtására vonatkozóan szakaszos időszakok kerülnek meghatározásra:
1. szakasz 2021.06.11. és 2021.08.17. között
2. szakasz 2021.08.18. és 2021.11.18. között
3. szakasz 2021.11.19. és 2022.03.16. között
4. szakasz 2022.03.17. és 2022.05.20. között
5. szakasz 2022.05.21. és 2022.08.21. között
6. szakasz 2022.08.22. és 2022.11.22. között
7. szakasz 2022.11.23. és 2023.02.23. között
8. szakasz 2023.02.24. és 2023.05.24. között
9. szakasz 2023.05.25. és 2023.08.25. között
10. szakasz 2023.08.26. és 2023.12.31. között

Az adott szakasz határnapjáig benyújtásra került pályázati kérelmek együttesen kerülnek elbírálásra.

 

A felhívás korábbi, már nem aktuális mellékletei is elérhetőek itt: https://mbfsz.gov.hu/geotermiapalyazat

Kapcsolódó dokumentumok
Pályázati kiírás
letöltés
Pályázati kiírás - előzmény
letöltés
1. sz. melléklet
letöltés
2. sz. melléklet
letöltés
3. sz. melléklet
letöltés
4. sz. melléklet
letöltés
5. sz. melléklet
letöltés
Értékelési szabályzat
letöltés
Széchényi 2020