9/2020. (VI. 24.) sz. ügyvezetői utasítás: Közzétételi szabályzat

10/2020. (VI. 24.) sz.: Közérdekű adatok egyedi igénylésére és teljesítésére vonatkozó szabályzat


Tartalom:

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

1.3 Gazdálkodó szervezetek

1.4 Közalapítványok

1.5 Lapok

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

1.7 Költségvetési szervek

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok, jogszabályok

3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

3.2 Költségvetések, beszámolók

3.3 Működés

4. Egyéb1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

Hivatalos név: Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Székhely: 1016 Budapest, Naphegy tér 8.

 

Postacím: 1016 Budapest, Naphegy tér 8.

 

Központi telefonszám: +36 30 865 4041

 

Faxszám: -

 

Központi elektronikus levélcím: titkarsag@wbgc.hu

 

A honlap URL-je: https://www.wbgc.hu/

 

Ügyfélkapcsolati elérhetőség: wbgc@wbgc.hu


A Társaság tevékenységéből és méretéből adódóan az ügyfélszolgálatot nem üzemeltet, ilyen jellegű megkeresés esetén az ügyfelek a központi elérhetőségeken keresztül kérhetnek tájékoztatást.

Szervezeti struktúra  

wbgc-organigram-1.jpg

 


A Társaság ügyvezetője:

Dr. Örlős László, ügyvezető

Az ügyvezető központi dokumentumkezelés miatt az 1.1 pontban megjelölt központi elektronikus levélcímen és telefonszámon érhető el.

A Társaság Felügyelőbizottságának tagjai:

 

Felügyelőbizottsági tag, elnök: Dr. Holicza Péter Endre

 

Felügyelőbizottsági tag: Dobos Balázs

 

Felügyelőbizottsági tag: Jenei Gábor

Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának tagjai központi dokumentumkezelés miatt az 1.1 pontban megjelölt központi elektronikus levélcímen és telefonszámon érhetőek el.

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. irányítása alá nem tartozik egyéb közfeladatot ellátó költségvetési szerv.

1.3 Gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. tulajdonában nem áll vagy részvételével nem működik gazdálkodó szervezet.

1.4 Közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok

A Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. közalapítványt nem hozott létre.

1.5 Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok

A Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. saját alapítású lappal nem rendelkezik.

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Hivatalos név: Technológiai és Ipari Minisztérium

 

Székhely: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.

 

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@tim.gov.hu

 

A honlap URL-je: Magyarország Kormánya - Technológiai és Ipari Minisztérium (kormany.hu)

 

Ügyfélkapcsolati elérhetőség: ugyfelszolgalat@tim.gov.hu

 

1.7 Költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szervek

A Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. saját alapítású költségvetési szervvel nem rendelkezik.

 2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok, jogszabályok

2011. évi CXCVI. törvény
a nemzeti vagyonról  
2009. évi CXXII. törvény
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok hatékonyabb működéséről
2013. évi V. törvény
a Polgári Törvénykönyvről
2011. évi CXII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2007. évi LX. törvény
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről
94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet
a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól

A Kormány 1770/2018. (XII. 21.) Korm. határozata a nemzetközi klímafinanszírozásban való állandó magyar részvételről, valamint ennek keretében a Nyugat-Balkáni Zöld Alap Projekt első fázisaként létrehozandó Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról és a Projekt második fázisaként létrehozandó multidonor alap koncepciójáról

A Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzata

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyek lefolytatása nem tartozik a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. tevékenységi körébe.

Közszolgáltatások

A Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. nem nyújt közszolgáltatásokat, nem közfeladatot ellátó szerv.

A szerv nyilvántartásai

A Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. nem gyűjt és dolgoz fel ilyen típusú adatokat, mindezekből adódóan a Társaság nem rendelkezik ilyen típusú nyilvántartási adatbázisokkal.

Nyilvános kiadványok

A Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. nem rendelkezik nyilvános kiadvánnyal.

Döntéshozatal, ülések

Felügyelőbizottsági ügyrend

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. nem nyújtott be koncepciójavaslatokat az érintett közigazgatási szerveknek.

Pályázatok

A Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. közreműködésével lefolytatott pályázatok a következők:

 • WBGC-2020/1. sz. támogatási felhívás a nyugat-balkáni régió klímavédelmi projekt-előkészítő és kapacitásfejlesztő tevékenységeinek finanszírozására
  • a Központ az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) megbízásából, az ITM nevében eljáró, az ITM mint Támogató támogatási döntését előkészítő és azt végrehajtó szerv
 • LIFE-CLIMA/2020.
  • a pályázat tekintetében a Központ a támogató és a döntéshozó szerv
 • WBGC-2020/2. sz. támogatási felhívás a nyugat-balkáni régió klímavédelmi projekt-előkészítő és kapacitásfejlesztő tevékenységeinek finanszírozására
  • a felhívás tekintetében a Központ a támogató és a döntéshozó szerv 
 • LIFE-CLIMA/2021.
  • a pályázat tekintetében a Központ a támogató és a döntéshozó szerv
 • WBGC-2021/3. sz. támogatási felhívás a nyugat-balkáni régió klímavédelmi projekt-előkészítő és kapacitásfejlesztő tevékenységeinek finanszírozásra
  • a felhívás tekintetében a Központ a támogató és a döntéshozó szerv 
 • WBGC-2021/4. sz. támogatási felhívás a nyugat-balkáni régió klímavédelmi projekt-előkészítő és kapacitásfejlesztő tevékenységeinek finanszírozásra
  • a felhívás tekintetében a Központ a támogató és a döntéshozó szerv 


Hirdetmények

A Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. nem tett közzé hirdetményt az elmúlt 1 év során.

Közérdekű adatok igénylése

A Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. a hozzá érkező, közérdekű adat megismerésére irányuló igényeknek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvény rendelkezési szerint  tesz eleget.

Az adatigénylés az alábbi elérhetőségeken nyújtható be:

Székhely: 1016 Budapest, Naphegy tér 8.

 

Postacím: 1016 Budapest, Naphegy tér 8.

 

Központi telefonszám:  +36 30 865 4041

 

Faxszám:  

 

Központi elektronikus levélcím: wbgc@wbgc.hu

 

Közzétételi listák

A Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. 2022. 2. negyedévi közzétételi listája

A Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. 2022. 1. negyedévi közzétételi listája

A Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. 2021. 4. negyedévi közzétételi listája

A Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. 2021. 3. negyedévi közzétételi listája

A Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. 2021. 2. negyedévi közzétételi listája

A Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. 2021. 1. negyedévi közzétételi listája

A Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. 2020. 4. negyedévi közzétételi listája

A Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. 2020. 3. negyedévi közzétételi listája

A Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. 2020. 2. negyedévi közzétételi listája

 

3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Állami számvevőszék: N/A

Nemzeti Adó- és Vámhivatal: N/A

Közbeszerzési hatóság: N/A

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

2020. május: Miniszterelnökség, Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény  4. § (3) bekezdése és a 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján lefolytatott ellenőrzése szabálytalanságot nem tárt fel.  

A működés eredményessége, teljesítmény

A Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. működésének eredményessége megtekinthető a Társaság Éves Beszámolójában.

Működési statisztika

A Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. jogszabályon alapuló statisztikai adatokat nem gyűjt.

3.2 Költségvetések, beszámolók

Éves költségvetések:

A Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. éves költségvetése

Számviteli beszámolók, költségvetés végrehajtása:

A Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. 2019., 2020., 2021 évi pénzügyi beszámolói

3.3 Működés

A foglalkoztatottak

A Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. foglalkoztatottjainak létszáma és személyi juttatásaikra vonatkozó összesített adatok megtalálhatóak a Társaság aktuális éves beszámolójában.

Nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások

A Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. ilyen jellegű támogatásokat nem nyújtott.

Koncessziók

A Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. koncessziós szerződéseket nem kötött.

Egyéb kifizetések

Tájékoztató az éves szinten nettó ötmillió forint összeget elérő vagy azt meghaladó kifizetésekről az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 1. melléklete szerint

Európai Unió által támogatott fejlesztések

A Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. nem valósított meg Európai Unió által támogatott fejlesztést.

Közbeszerzés

A Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. közbeszerzést nem folytatott.

4. Egyéb

Közadatkereső

A Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. adatlapja a közadatkeresőben:

http://kozadat.hu/kereso/intezmeny/adatlap/6643