Hírek

Módosult a Geotermia-2021 konstrukciójú pályázati felhívásunk

Ezúton értesítjük pályázóinkat, hogy a 2021. június hó 08. napján meghirdetett Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv - Geotermikus alapú hőtermelő projektek tevékenységeinek támogatása c. pályázati kiírásunk 2022. május hó 16. napjával módosult.

Segítve a pályázati felhívás módosított verziójának követhetőségét, kigyűjtöttük a legfontosabb változásokat:

(a módosítás pirossal kiemelve kerül megjelenítésre)

„6. A Végrehajtásra rendelkezésre álló időtartam” c. fejezetben:

„.... Az egyes részfeladat szakaszok elvégzésekor a Kedvezményezett köteles az elvégzett munkákhoz kapcsolódó műszaki és pénzügyi dokumentumokat benyújtani, a folyamat zárásakor pedig a keletkezett földtani, vízföldtani, geotermikus, kútgeofizikai, kúthidraulikai, műszaki adatokat (a pályázati kiírás 4. sz. mellékletében meghatározott formátumokban), valamint a zárójelentést a Lebonyolító rendelkezésére bocsátani. A Lebonyolító az átvett adatokat az Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) alatt működő Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárnak (MÁFGBA) adja át megőrzésre és kezelésre.”

„9.4 A pályázat benyújtásának határideje” c. fejezetben:

„Az adott szakasz határnapjáig benyújtásra került pályázati kérelmek együttesen kerülnek elbírálásra, továbbá a Lebonyolítónak lehetősége van a különböző szakaszban benyújtott pályázatok együttes elbíráltatására is.”

„11.2 Jogosultság és teljesség vizsgálata, a hiánypótlás rendje” c. fejezetben:

„A jogosultsági és a teljességi kritériumok ellenőrzését a Lebonyolító a befogadási kritériumok ellenőrzését követő 15 (tizenöt) munkanapon belül végzi el.”

„11.4 Bírálat, döntés” c. fejezetben:

„A Szakértői Bizottság az előzetesen meghatározott értékelési szempontok alapján a szakaszolt benyújtási határidőket követő 3 hónapon belül, a 2. és 3. szakasz esetében 2022. szeptember 30. napjáig, egy vagy több szakasz pályázatainak együttes értékelésével, a pályázat támogatására vagy elutasítására tesz szakmai javaslatot a Támogatónak.”

A pályázatok benyújtásának lehetősége folyamatos a pályázati keret kimerülésig, de legkésőbb 2023. december 29. napjáig. A benyújtás körülményeit egyedileg mérlegeljük, kérjük vegyék fel velünk a kapcsolatot a geotermia@wbgc.hu e-mail címen.

Sikeres pályázást kívánunk!

 

Kép forrása: internet

Széchényi 2020