Hírek

Módosul a 2023. évi termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási iparfejlesztési támogatás felhívás

Az érdeklődők nagy számára tekintettel meghosszabbítjuk a benyújtásra rendelkezésre álló határidőt, 2023. augusztus 31. 23:59 óráig.

Kiegészítésre kerültek továbbá a felhívás alábbi pontjai:

11. Támogatás célja, indokoltsága

„A Támogatás célja, hogy a Magyar Állam vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtásával a termékdíjköteles termékekből keletkezett hulladékok kezelésével/előkezelésével/hasznosításával foglalkozó, vagy a támogatással létrejövő fejlesztés révén azt megvalósító mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a nagyvállalkozások (ideértve azon vállalkozásokat is, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen eléri vagy meghaladja a 25%-ot) orosz-ukrán háború gazdasági következményei miatt kialakult likviditási nehézségeit enyhítse a körforgásos gazdaság megvalósulását elősegítő hazai komplex hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításának, fejlesztésének, hatékonyságnövelésének, továbbá a másodnyersanyagok felhasználásának ösztönzése által, a hulladék-újrafeldolgozáshoz nyújtott beruházási támogatás segítségével.”

 2.2 A támogatási igény elutasítása

k) korábban az Intézet, az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. vagy az EM (vagy jogelődje a Technológia és Ipari Minisztérium, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium) által nyújtott támogatással nem számolt el, kivéve, ha az elszámolásra (beszámoló benyújtására és annak elfogadására) azért nem került sor, mert az elszámolásra nyitva álló határidő a kérelem benyújtásának időpontjában még nem telt el;”

17. Fenntartási kötelezettség

„A kedvezményezett a támogatás terhére beszerzett vagyont – amennyiben az a kedvezményezett tulajdonába, illetve vagyonkezelésébe kerül – a fenntartási időszak alatt a támogatás céljának megfelelően köteles használni, és ezen időtartamon belül csak a Támogató előzetes írásbeli jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegenítheti el, adhatja bérbe vagy más használatába, illetve terhelheti meg.”

 

Az aktualizált támogatási felhívás és mellékletei az alábbi linken érhető el: https://www.wbgc.hu/hu/tamogatasi-felhivasok/jelenleg-futo-felhivasok/2023-evi-termekdijkoteles-termekekbol-keletkezo-hulladekokkal-kapcsolatos-hulladekgazdalkodasi-iparfejlesztesi-tamogatas

Széchényi 2020