Hírek

Klímavédelmi tevékenységek finanszírozása a Nyugat-Balkánon

A mai napon számos érdeklődő cég részvétele mellett rendeztük meg az Európa jövőjéről szóló kormányzati konferenciasorozat részeként a „Klímavédelmi tevékenységek finanszírozása a Nyugat-Balkánon” című online rendezvényünket.

 prntscr001.png

Galambos Attila, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Nyugat-balkáni Tagozatának elnöke ismertette az aktuális nyugat-balkáni politikai és gazdasági tendenciákat, majd Örlős László ügyvezető igazgató mutatta be a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. (Zöld Központ) legfrissebb híreit és őszi piackutatásunk eredményét. A piackutatást a Danube Capital Zrt. közreműködésével bonyolítottuk le, melynek keretében magyar kis- és középvállalatokat kérdeztünk meg export- és beruházási tevékenységeikről, valamint terveikről. Közel 100 cég töltötte ki a kérdőívünket, hét vállalat vezetőjével mélyinterjút is készítettünk.

 

A kutatás elsődleges tapasztalata az, hogy a résztvevő cégek nagy arányban jelen vannak, vagy készülnek kilépni a külpiacokra, azon belül is döntően a nyugat-balkáni régióba.  A válaszadók a régiós piacralépés kapcsán a legnagyobb kihívásként a finanszírozás biztosítását, engedélyek beszerzését és az eltérő üzleti kultúrából adódó nehézségeket jelölték meg. Az eredmények aláhúzzák, hogy a Zöld Központ tevékenysége révén a résztvevő cégek értékes referenciákat szerezhetnek, amely egyrészt további megrendelésekhez segíti őket hozzá, másrészt erősíti a régióban aktív cégek nemzetközi versenyképességét, piaci pozícióit, ezáltal a zöldgazdasági szegmensben hiánypótló eszköz a magyar piacon. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium nemzetközi klímafinanszírozásának fókuszában álló, a Zöld Központ által működtetett támogatási program segítségével a környezetiparban aktív cégek csökkenthetik a piaci kockázataikat a tervezett beruházások minél alaposabb előkészítésével, pilot projektek megvalósításával vagy a szükséges engedélyek beszerzésével.

 

Ezt követően a Zöld Központ szakértői, Benedek Gábor, Egresi Laura és Nagy Orsolya bemutatták a WBGC-4 program főbb kereteit és szakmai szempontjait annak érdekében, hogy minél több magas minőségű pályázat készüljön el a 2021. december 20. 16:00 órai határidőig.

 

Néhány kiemelt szempont kollégáinktól:

  1. A tartalmi összefoglaló mutassa be a projekt alapvetéseit, céljait és nemzetközi jelentőségét. Konzorcium esetén részletezzék az együttműködésből adódó előnyöket.
  2. A munkatervben rögzített tevékenységek legyenek összhangban a felhívás céljaival és a megadott időkeretekkel. A projekt végrehajtása során törekedjenek a modern, előremutató műszaki, pénzügyi és gazdasági megoldások alkalmazására.
  3. A beszerzendő eszközök, immateriális javak szükségességének indoklásánál ügyeljenek arra, hogy azok várhatóan érdemben javítsák a projekt minőségét, illetve az esetleges kiszervezés megalapozottan kerüljenek rögzítésre.
  4. A kompetenciák, erőforrások megjelölésénél fontos, hogy a tervezett feladatok szakmailag illeszkedjenek a kérelmező portfóliójához. A pénzügyi és időbeli tervezés legyen reális a rendelkezésre álló és a tervezett kapacitásokhoz mérten. A kérelmező rendelkezzen stabil gazdasági, pénzügyi háttérrel, melyek alapján feltételezhető a projekt sikeres végrehajtása.
  5. A klímavédelmi hatások becslésénél tudományosan megalapozott és releváns indikátorokkal számoljanak, illetve a projekt tervezett mitigációs/adaptációs hatásai legyenek arányban a célzott támogatás mértékével.
  6. A rögzített referenciák a projekt szempontjából releváns, korábbi/sikeresen elvégzett tevékenysége(ke)t mutasson be, minél részletesebben. Külön térjenek ki arra, hogy a hazai és nemzetközi versenytársaihoz képest mik az erősségei a pályázatnak.
  7. Fejtsék ki a célország tudományos intézményé(ei)vel, vállalkozásaival vagy más releváns szervezeteivel való helyi üzleti/szakmai/tudományos együttműködésüket, illetve gondoskodjanak a helyi érdekeltek/partnerek későbbi bevonásáról – a projekt eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosíthatóságáról.

 

Ne feledjék, a Nyugat-balkáni régió zöldgazdasági fejlődése közös érdekünk!

 A Zöldgazdasági fejlesztési lehetőségek a Nyugat-Balkánon című prezentáció az alábbi hivatkozáson érhető el: https://www.wbgc.hu/uploads/downloads/61af889a91303303017196.pdf 

A WBGC-2021/4. sz. támogatási felhívásról szóló prezentáció elérhetősége: https://www.wbgc.hu/uploads/downloads/61af88e67d658025738719.pdf 

 

Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat és sikeres pályázást kívánunk!

 

Széchényi 2020