Hírek

Klímaadaptációs szakember képzés indul a Miskolci Egyetemen

A Miskolci Egyetem (ME) Műszaki Földtudományi Kara 4 féléves Klímaadaptációs szakmérnöki / szakember szakirányú továbbképzést indít 2022. augusztus 20-tól levelező formában.

Részletes információ, jelentkezési lap a Miskolci Egyetem honlapján.


A képzés célja:

- A képzés elméleti és gyakorlati célja, hogy ismereteket nyújtson a hallgatóknak a lakosságot, a vállalatokat, illetve az egyéb önkormányzati, gazdasági és infrastrukturális szervezeteket érintő, a globális klímaváltozásból eredő lokális változásokról és anomáliákról.

- A szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése. akik képesek felmérni a természeti rendszerek összefüggéseit valamint az azokban zajló folyamatos változásokat és azok okait, illetve képesek felismerni azok nagyságát, időbeli változását. továbbá a társadalomra, a gazdasági szereplőkre, valamint az infrastrukturális rendszerekre gyakorolt lehetséges következményeit.

- Hatékonyan képesek ellátni azokat a feladatokat, amelyek az éghajlatváltozás természeti, társadalmi és gazdasági hatásainak kezelésével kapcsolatban felmerülnek, továbbá ismeretük van a kialakuló károk megelőzésének, illetve mérséklésének elvi és gyakorlati lehetőségeiről.

- Rendelkeznek azokkal az általános és specifikus ismeretekkel és képességekkel. amelyekkel képesek azonosítani és felmérni a természeti, társadalmi és gazdasági szektor éghajlatváltozásból következő főbb sebezhetőségeit.

- Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a környezeti-gazdasági-társadalmi hatások és károk csökkentésében, és a felkészülésben részt vállalni.

- Képessé válnak hatékony alkalmazkodási stratégiák kidolgozására, a kialakult helyzethez adaptálására, illetve cselekvési programok kialakítására és vezetésére.


A felvétel feltétele:

- Szakmérnöki képzésben: képzésben legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) műszaki téma területeken szerzett szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt.

- Szakember képzésben: legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) természettudományi, gazdasági. jogi és társadalomtudományi tématerületeken szerzett szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt.


Várjuk az érdeklődők, a leendő hallgatók jelentkezését.

Részletes információ, jelentkezési lap a Miskolci Egyetem honlapján érhető el: 
https://mfk.uni-miskolc.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek?kepzesId=179

Széchényi 2020