Hírek

Budapest Balkans Forum 2022

A Külgazdasági és Külügyi Intézet és a Konrad-Adenauer Alapítvány (Konrad-Adenauer-Stiftung) idén is megrendezte az évente tartott nyugat-balkáni konferenciáját, amelyre 2022. február 25-én került sor. A rendezvényen a Nyugat-Balkáni Zöld Központ képviseletében Örlős László ügyvezető, az NKE Amerika Kutatóintézet tudományos munkatársa a régió zöld átmenetének aktualitásairól szóló panelbeszélgetésen vett részt.

A beszélgetés során Örlős László bemutatta a térség magas kitettségét a klímaváltozás hatásainak, valamint az elmaradott ipari létesítmények és infrastruktúra következtében jelentkező légszennyezettségi problémát. Kiemelte a nyugat-balkáni térség zöld átmenetének fontosságát és annak szoros összefüggéseit az európai zöld megállapodással. Szemléltette, hogy a megújuló energia területén minden országban jelentős potenciál rejlik, különösen a közlekedés, az erdőgazdálkodás, a mezőgazdaság és az energiahatékonyság terén.  A nyugat-balkáni térség hatóságaival, kormányzati vezetőivel és a fejlesztés-finanszírozásban aktív partnerekkel folytatott konzultációk eredményei szerint a megfelelően előkészített és finanszírozásra alkalmas zöld projektekből a térségben hiány mutatkozik, jelentős igény mutatkozik a zöld beruházásokra. A Zöld Központ célja, hogy projekt-előkészítő és kapacitásfejlesztő tevékenységek finanszírozásával kialakítson megvalósításra váró projekteket, mindezzel pedig elősegítse a térség klímaváltozás elleni fellépését és a párizsi klímamegállapodásban vállalt nemzetileg meghatározott hozzájárulások (NDC) elérését. A támogatási program ösztönzően hat Magyarország és a nyugat-balkáni országok közötti gazdasági kapcsolatok további fejlesztésére is, egyúttal további lehetőséget jelent a nyugat-európai és amerikai befektetőkkel történő együttműködések kialakítására.

bbf.jpg

A Budapest Balkans Forum további panelbeszélgetései kitértek a regionális együttműködések megerősítésének fontosságára. A Zöld Központ támogatási programjai és kapacitásfejlesztő tevékenységei révén Magyarország jelentősen hozzájárul a térség zöld átmenetéhez és európai integrációjához.

Széchényi 2020